THÔNG BÁO THÔNG BÁO

HỒ SƠ MỜI THẦU

Ngày đăng 15/09/2021 | 17:00  | Lượt xem: 149
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Điểm X5, thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

HỒ SƠ MỜI THẦU

Ngày đăng 15/09/2021 | 03:00  | Lượt xem: 104
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất (01 thửa) tại điểm X5, X6 TDP số 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Kế Hoạch Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/09/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng tốc kiểm soát dịch Covid-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày đăng 08/09/2021 | 11:30  | Lượt xem: 559
Kế Hoạch Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/09/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng tốc kiểm soát dịch Covid-19 để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội; UBND...

Công điện Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão Conson (Côn Sơn)

Ngày đăng 08/09/2021 | 10:00  | Lượt xem: 60
Công điện số 13 của UBND huyện Mê Linh Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão Conson (Côn Sơn).

Công điện V/v tăng tốc độ kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng 07/09/2021 | 08:00  | Lượt xem: 518
Công điện V/v tăng tốc độ kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND Thành phố điện:

Chỉ thị Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/09/2021 | 08:00  | Lượt xem: 505
Chỉ thị Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Mê Linh

Ngày đăng 20/08/2021 | 08:00  | Lượt xem: 228
Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện Mê Linh thông báo

Thông báo danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên trên địa bàn huyện Mê Linh (tính đến hết tháng 6/2021)

Ngày đăng 09/07/2021 | 08:40  | Lượt xem: 117
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 267/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

Công bố công khai, xin ý kiến đóng góp vào Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và giao nhiệm vụ các đơn vị thực hiện một số nội dung cong tác lập hồ sơ huyện nông thôn mới

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:30  | Lượt xem: 152
Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Văn bản số 1552/UBND-KT về việc công bố công khai, xin ý kiến đóng góp vào Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn...

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức và ký kết hợp đồng làm việc

Ngày đăng 17/06/2021 | 08:30  | Lượt xem: 502
Ngày 17/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1191/TB-UBND về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức và ký kết hợp đồng làm việc.

Thông báo danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên trên địa bàn huyện Mê Linh (tính đến hết tháng 5/2021)

Ngày đăng 08/06/2021 | 10:30  | Lượt xem: 113
Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 228/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

Thông báo danh sách các đơn vị nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 4/2021

Ngày đăng 15/05/2021 | 04:52  | Lượt xem: 233
Ngày 07/5/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 163/BHXH-BPT về danh sách các đơn vị nợ BHXH đăng lên Công thông tin điện tử huyện Mê Linh.

Thông báo về việc thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục và viên chức huyện Mê Linh

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:30  | Lượt xem: 384
Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1145/TB-UBND về việc thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông báo thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (dành cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục và viên chức huyện Mê Linh)

Ngày đăng 06/05/2021 | 06:18  | Lượt xem: 498
Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Văn bản số 982/UBND-NV về việc phối hợp thực hienejj thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thông báo kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 02:00  | Lượt xem: 646
Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1139/TB-UBND về kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mê...

Thông báo kết quả phỏng vấn lần 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 02:44  | Lượt xem: 347
Ngày 28/4/2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh năm 2021 có Thông báo số 1134/TB-HĐTD về kết quả phỏng vấn lần 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...

Thông báo kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 957
Ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1133/TB-UBND về kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020.

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 10:31  | Lượt xem: 253
Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh có Thông báo số 1056/TB-HĐTD về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự...

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 10:26  | Lượt xem: 599
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học...

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 14/04/2021 | 05:44  | Lượt xem: 294
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...