THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 10:00  | Lượt xem: 3872
Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 có Thông báo số 1415/TB-HĐTD về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lò Gạch, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập

Ngày đăng 20/06/2019 | 04:30  | Lượt xem: 3349
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Công ty đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia (đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất) có Thông báo số 94/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu...

Thông báo điểm bài thi môn viết Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:30  | Lượt xem: 3841
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 huyện Mê Linh có Thông báo số 254/TB-HĐTD về điểm bài thi môn viết Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh

Ngày đăng 14/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 4659
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 19/TB-PTQĐ về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lò Gạch, thôn...

Danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên tính đến tháng 05/2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 05:00  | Lượt xem: 4386
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 113/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách nợ bảo hiểm xã đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện.

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Ngày đăng 10/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 5430
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành Văn bản số 205/HĐND-VP về...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành

Ngày đăng 04/06/2019 | 03:00  | Lượt xem: 4738
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 huyện Mê Linh có Thông báo số 234/TB-HĐTD về danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kiến thức chung và kiến thức chuyên...

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2020)

Ngày đăng 04/06/2019 | 08:30  | Lượt xem: 2206
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh khóa XIX có Văn bản số 131/HĐND-VP về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX. Theo đó, các...

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố số 10, thị trấn Quang minh

Ngày đăng 24/05/2019 | 02:54  | Lượt xem: 6860
Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 54/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, X6 Tổ dân phố số 10, thị trấn Quang Minh,...

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 24/05/2019 | 01:46  | Lượt xem: 6252
Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Thông báo tuyển dung công chức cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:08  | Lượt xem: 6208
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Huyện ủy Mê Linh có Thông báo số 1434-TB/HU về việc tuyển dung công chức cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Mê Linh năm 2019.

Tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 02:30  | Lượt xem: 4774
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 207/TB-UBND về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019.

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 08:00  | Lượt xem: 7844
Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các mô thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:30  | Lượt xem: 8482
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:30  | Lượt xem: 4984
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp...

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:00  | Lượt xem: 6613
Ngày 13/5/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 993/HD-BCĐ về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Thông báo tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:00  | Lượt xem: 8291
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 192/TB-UBND về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 02:02  | Lượt xem: 8878
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 6514
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 189/TB-UBND về việc iểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên tính đến tháng 04/2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 05:00  | Lượt xem: 1541
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có vẳn số 75/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách nợ bảo hiểm xã hội đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện.
Hiển thị 1 - 20 trong 49 kết quả.