THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 16/10/2019 | 10:00  | Lượt xem: 139
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019 có Thông báo số 440/TB-HĐTD về nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 05:52  | Lượt xem: 1370
Ngày 10/10/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019 có Thông báo số 426/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Giấy mời dự khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 05:47  | Lượt xem: 1340
Thời gian: 08h00 ngày 13/10/2019 (Chủ Nhật) Địa điểm: Trường THCS Tiền Phong

Thông báo ca thi, phòng thi, danh sách và số báo danh thi, sơ đồ phòng thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 10/10/2019 | 10:56  | Lượt xem: 618
Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019 có Thông báo số 424/TB-HĐTD về ca thi, phòng thi, danh sách và số báo danh thi, sơ đồ phòng thi Vòng 1 kỳ...

Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 09/10/2019 | 10:44  | Lượt xem: 521
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019 có Thông báo số 423/TB-HĐTD về nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 08:30  | Lượt xem: 1029
Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 16-20/9/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 05:14  | Lượt xem: 576
Ngày 23/9/2019, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 8944/VP-TKBT về việc Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 16-20/9/2019

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục của huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 03:00  | Lượt xem: 1265
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh có Thông báo số 402/TB-HĐTD về việc lịch tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục của huyện Mê Linh năm 2019

Thông báo lịch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 02:00  | Lượt xem: 1549
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2019 có Thông báo số 401/TB-HĐTD về việc lịch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 11:00  | Lượt xem: 2634
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Sở Nội vụ Hà Nội có Thông báo số 2239/TB-SNV về việc lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Danh sách nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 8/2019

Ngày đăng 19/09/2019 | 02:00  | Lượt xem: 2494
Ngày 17/9/2019, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 250/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 8/2019

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 09-13/9/2019

Ngày đăng 17/09/2019 | 01:30  | Lượt xem: 336
Ngày 16/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 4014/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 09-13/9/2019

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 2-6/9/2019

Ngày đăng 10/09/2019 | 04:00  | Lượt xem: 138
Ngày 09/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3882/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 2-6/9/2019

Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 8/2019

Ngày đăng 06/09/2019 | 03:00  | Lượt xem: 139
Ngày 05/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3829/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 8/2019

Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 06/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 104
Ngày 04/9/2019, Phòng Kinh tế huyện Mê Linh có Văn bản số 03/KT-ATTP về việc công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 06/09/2019 | 08:30  | Lượt xem: 79
Ngày 04/9/2019, Phòng Kinh tế huyện Mê Linh có Văn bản số 04/KT-ATTP về việc công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 26-30/8/2019

Ngày đăng 05/09/2019 | 03:00  | Lượt xem: 97
Ngày 04/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3812/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 26-30/8/2019

Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 26-30/8/2019

Ngày đăng 04/09/2019 | 04:00  | Lượt xem: 329
Ngày 03/9/2019, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3789/UBND-TKBT về việc Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 26-30/8/2019

Công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 04/09/2019 | 10:00  | Lượt xem: 153
Ngày 29/8/2019, Phòng Y tế huyện Mê Linh có Văn bản số 95/YT-HC về việc công khai các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử phạt vi phạm hành chính

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngoc Tri, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 482
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngoc Tri, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội