THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/04/2021 | 14:00  | Lượt xem: 55
Ngày 05/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 15/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 23 thửa đất tại điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/04/2021 | 01:30  | Lượt xem: 34
Ngày 05/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 14/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 31 thửa đất tại điểm X2, thôn Văn Lôi, xã Tam...

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chwucs Giáo dục năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 06:44  | Lượt xem: 794
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 587/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chwucs Giáo dục năm 2020.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:30  | Lượt xem: 68
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 11/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 07 thửa đất tại thôn Bạch Trữ, xã...

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:19  | Lượt xem: 426
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Thi tuyrn công chức thành phố Hà Nội năm 2020 có Văn bản số 741/SNV-HĐTT về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 25/03/2021 | 05:36  | Lượt xem: 153
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có Thông báo số 09/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tài sản tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (07 thửa) tại Tổ dân phố số 9, thị trấn...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 25/03/2021 | 05:26  | Lượt xem: 86
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 10/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (07 thửa) tại thôn Phú Mỹ, xã Tự...

Thông báo về việc tổ chức vòng thi 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 25/03/2021 | 12:54  | Lượt xem: 705
Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 573/TB-HĐTD về việc tổ chức vòng thi 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020.

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung; Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2020

Ngày đăng 23/03/2021 | 11:13  | Lượt xem: 754
Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 568/TB-HĐTD về kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung; Danh sách thí...

Lịch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 11/03/2021 | 06:15  | Lượt xem: 684
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Văn bản số 471/UBND-NV về lịch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020.

Thông báo ca thi, phòng thi, danh sách và số báo danh thí sinh, sơ đồ phòng thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 10/03/2021 | 11:19  | Lượt xem: 406
Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 557/TB-HĐTD về ca thi, phòng thi, danh sách và số báo danh thí sinh, sơ đồ phòng thi Vòng 1...

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 05/03/2021 | 05:30  | Lượt xem: 412
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, UBND huyện Mê Linh có Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021.

Thông báo niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Ngày đăng 24/02/2021 | 08:30  | Lượt xem: 42
Ngày 23 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo số 531/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện Mê Linh

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:52  | Lượt xem: 68
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện Mê Linh.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/02/2021 | 04:30  | Lượt xem: 353
Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 123/2021/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 08:30  | Lượt xem: 164
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có Thông báo số 354/TB-SNV về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19.

Thông báo quyết định phê duyệt danh sách người không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 05/02/2021 | 10:30  | Lượt xem: 684
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm...

Thông báo quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 05/02/2021 | 10:00  | Lượt xem: 494
Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2020.

Thông báo kiểm tra thông tin của người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục của huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 03/02/2021 | 11:00  | Lượt xem: 219
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 01/TB-TTNP về việc kiểm tra thông tin của người đăng ký dự tuyển viên chức...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 02/02/2021 | 11:30  | Lượt xem: 126
Ngày 02 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 03/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Ngự Tiền,...