THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 17:50  | Lượt xem: 5
Ngày 14/7/2020, phòng Nội vụ huyện Mê Linh có Văn bản số 465/NV-HC về việc thông báo kết quả sát hạch giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020 (theo Thông...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 14/7/2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:42  | Lượt xem: 13
Ngày 14/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 464/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:34  | Lượt xem: 49
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 264/2020/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập.

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 13/7/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:16  | Lượt xem: 32
Ngày 13/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 462/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 10/7/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 52
Ngày 10/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 456/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 09/7/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:49  | Lượt xem: 35
Ngày 09/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 455/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 08/7/2020

Ngày đăng 08/07/2020 | 06:43  | Lượt xem: 44
Ngày 08/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 453/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 07/7/2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:55  | Lượt xem: 42
Ngày 03/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 449/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo vị trí đủ thí sinh đăng ký để cố định danh sách; các vị trí thí sinh đăng ký lớn hơn chỉ tiêu để thí sinh chuyển đổi nguyện vọng; những vị trí còn chỉ tiêu để tiếp nhận Phiếu đăng ký

Ngày đăng 07/07/2020 | 01:31  | Lượt xem: 30
Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 439/TB-TTNP về các vị trí đủ thí sinh đăng ký để cố định danh sách; các vị...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 06/7/2020

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:53  | Lượt xem: 47
Ngày 03/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 435/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá quyền sử đụng đất tại xã Mê Linh

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 74
Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 16/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tái định cư 31...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 06:30  | Lượt xem: 14
Ngày 01/7/2020, Hội đồng Xết thăng hạng giáo viên lên hạng III thành phố Hà Nội có Thông báo số 08/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 06:00  | Lượt xem: 22
Ngày 01/7/2020, Hội đồng Xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thành phố Hà Nội có Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 03/7/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 18
Ngày 03/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 433/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:52  | Lượt xem: 99
Ngày 02/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 232/TB-HĐTD về nội dung ôn tập sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục thuộc...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 02/7/2020

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:49  | Lượt xem: 66
Ngày 02/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 428/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 01/7/2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:16  | Lượt xem: 70
Ngày 01/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 423/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 30/6/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 05:06  | Lượt xem: 74
Ngày 30/6/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 420/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 29/6/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:02  | Lượt xem: 96
Ngày 29/6/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 416/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo vị trí đủ thí sinh đăng ký để cố định danh sách; các vị trí thí sinh đăng ký lớn hơn chỉ tiêu để thí sinh chuyển đổi nguyện vọng; những vị trí còn chỉ tiêu để tiếp nhận Phiếu đăng ký

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:55  | Lượt xem: 50
Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 412/TB-TTNP về các vị trí đủ thí sinh đăng ký để cố định danh sách; các vị...