THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức và ký kết hợp đồng làm việc

Ngày đăng 17/06/2021 | 08:30  | Lượt xem: 122
Ngày 17/6/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1191/TB-UBND về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ viên chức và ký kết hợp đồng làm việc.

Thông báo danh sách các đơn vị nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 4/2021

Ngày đăng 15/05/2021 | 04:52  | Lượt xem: 191
Ngày 07/5/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 163/BHXH-BPT về danh sách các đơn vị nợ BHXH đăng lên Công thông tin điện tử huyện Mê Linh.

Thông báo về việc thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục và viên chức huyện Mê Linh

Ngày đăng 10/05/2021 | 03:30  | Lượt xem: 355
Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1145/TB-UBND về việc thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thông báo thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (dành cho thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục và viên chức huyện Mê Linh)

Ngày đăng 06/05/2021 | 06:18  | Lượt xem: 477
Ngày 06/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Văn bản số 982/UBND-NV về việc phối hợp thực hienejj thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thông báo kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 02:00  | Lượt xem: 510
Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1139/TB-UBND về kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Mê...

Thông báo kết quả phỏng vấn lần 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 29/04/2021 | 02:44  | Lượt xem: 238
Ngày 28/4/2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh năm 2021 có Thông báo số 1134/TB-HĐTD về kết quả phỏng vấn lần 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND...

Thông báo kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 27/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 852
Ngày 27/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1133/TB-UBND về kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020.

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 10:31  | Lượt xem: 191
Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh có Thông báo số 1056/TB-HĐTD về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự...

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 10:26  | Lượt xem: 546
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 1678/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học...

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 14/04/2021 | 05:44  | Lượt xem: 260
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021

Ngày đăng 14/04/2021 | 05:41  | Lượt xem: 270
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh có Thông báo số 1041/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021.

Ngày đăng 14/04/2021 | 05:39  | Lượt xem: 175
Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyện Mê Linh có Thông báo số 1039/TB-HĐTD về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá điểm X2, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2021 | 08:30  | Lượt xem: 444
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 09/TBĐG về đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá điểm X2, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện...

Hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh

Ngày đăng 13/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 38
Ngày 12/3/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 86/TTr-BHXH về việc hướng dẫn cài đặt tài khoản VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 228
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội có Thông báo số 08/TBĐG về đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất đấu giá điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập

Ngày đăng 12/04/2021 | 01:24  | Lượt xem: 226
Ngày 06/4/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo ố 176/2021/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 07 thửa đất ở tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tổ dân phố số 9, thị trấn Quang Minh

Ngày đăng 12/04/2021 | 01:22  | Lượt xem: 200
Ngày 06/4/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 175/2021/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (07 thửa) tại điểm X5, X6, Tổ dân phố số 9, thị trấn Quang Minh.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Bạch Trữ, xã Tiền Thắng

Ngày đăng 12/04/2021 | 01:19  | Lượt xem: 123
Ngày 06/4/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 177/2021/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (07 thửa) tại điểm X9, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày đăng 12/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 8
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Mê Linh có Thông báo số 21/TB-CAML-PCCC về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/04/2021 | 02:00  | Lượt xem: 122
Ngày 05/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 15/TB-PTQĐ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 23 thửa đất tại điểm X3, thôn Văn Lôi, xã Tam...