THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Bản tự công bố sản phẩm bánh mỳ, bánh bông lan trứng của hộ kinh doanh Tạ Văn Tình, địa chỉ thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm

Ngày đăng 19/08/2020 | 08:25  | Lượt xem: 105
Ngày 14 tháng 8 năm 2020, phòng Kinh tế huyện Mê Linh có Văn bản số 03/KT-ATTP về công khai Bản tự công bố sản phẩm bánh mỳ, bánh bông lan trứng của hộ kinh doanh Tạ Văn Tình, địa chỉ thôn Phú Nhi,...

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 18/08/2020 | 10:34  | Lượt xem: 94
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Huyện ủy Mê Linh có Thông báo số 04-TB/HU về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Theo Thông báo, đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ tiếp công...

Danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 7/2020

Ngày đăng 14/08/2020 | 10:00  | Lượt xem: 72
Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 226/BHXH-BPT về danh sách nợ bảo hiểm xã hội từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 7/2020.

Mẫu Sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo số 279/TB-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện Mê Linh

Ngày đăng 05/08/2020 | 05:52  | Lượt xem: 324
Mẫu Sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo số 279/TB-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện Mê Linh

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2020 trở về trước của huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 05:06  | Lượt xem: 371
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc...

Thông báo kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 04:59  | Lượt xem: 348
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 279/TB-UBND về kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020.

Thông báo kết quả thực hành vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02  | Lượt xem: 361
Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 275/TB-HĐXT về kết quả thực hành vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Đồng và xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Ngày đăng 22/07/2020 | 02:30  | Lượt xem: 217
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có Thông báo số 33/TBĐG về đấu giá quyền sử đụng của 02 thửa đất tại xã Tam Đồng và xã Thanh Lâm, huyện Mê...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 22/07/2020 | 02:00  | Lượt xem: 225
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có Thông báo số 54/TBĐG về đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá...

Thông báo đấu giá quyền sử đụng đất tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ngày đăng 22/07/2020 | 01:30  | Lượt xem: 116
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có Thông báo số 147/TBĐG về đấu giá quyền sử dụng 03 thửa đất tại thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 04:00  | Lượt xem: 596
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 240/TB-HĐXT về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển viên chức giáo dục...

Thông báo lịch tổ chức khai mạc và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 08:00  | Lượt xem: 352
Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 259/TB-HĐXT về lịch tổ chức khai mạc và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Mê Linh...

Danh sách các đơn vị nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 6/2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 07:30  | Lượt xem: 35
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 193/BHXH-BPT về việc báo cáo danh sách các đơn vị nợ BHXH từ 03 tháng trở lên tính đến hết tháng 6/2020.

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:50  | Lượt xem: 237
Ngày 14/7/2020, phòng Nội vụ huyện Mê Linh có Văn bản số 465/NV-HC về việc thông báo kết quả sát hạch giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020 (theo Thông...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 14/7/2020

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:42  | Lượt xem: 263
Ngày 14/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 464/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:34  | Lượt xem: 531
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 264/2020/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập.

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 13/7/2020

Ngày đăng 13/07/2020 | 05:16  | Lượt xem: 181
Ngày 13/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 462/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 10/7/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 164
Ngày 10/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 456/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 09/7/2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:49  | Lượt xem: 183
Ngày 09/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 455/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...

Thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 tính đến 17h00 ngày 08/7/2020

Ngày đăng 08/07/2020 | 06:43  | Lượt xem: 164
Ngày 08/7/2020, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mê Linh năm 2020 có Thông báo số 453/TB-TTNP về việc kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục huyện...