Huyện Mê Linh bồi dưỡng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

13/06/2024 | 16:41

Sáng ngày 13/6/2024, Trung tâm Chính trị Huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng "Luật thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở". Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện.

Huyện Mê Linh bồi dưỡng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở- Ảnh 1.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 200 đại biểu là các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Huyện; đồng chí Bí thư các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND, Trưởng khối dân vận Đảng ủy xã, thị trấn; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Huyện…

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tạ Ngọc Anh - Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Khái niệm về Dân chủ ở cơ sở; Quan điểm của Đảng về dân chủ cơ sở; Quy định của pháp luật về Dân chủ cơ sở, trách nhiệm triển khai luật Dân chủ cơ sở; sự cần thiết của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tầm quan trọng của Nhân dân trong việc bàn và quyết định các việc ở thôn xóm, tổ dân phố; vai trò, nhiệm vụ của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và qui trình tổ chức các cuộc họp dân để quyết định các việc của thôn xóm, tổ dân phố...

Huyện Mê Linh bồi dưỡng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở- Ảnh 2.

Báo cáo viên truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Cũng tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những khó khăn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đã được Báo cáo viên giải đáp trực tiếp đưa ra hướng giải quyết công việc tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, cán bộ cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Từ đó, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, khơi dậy sức dân, huy động tốt nội lực trong Nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.


 

Thùy Phạm

Top