Huyện ủy Mê Linh tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

04/07/2024 | 17:36

Sáng ngày 4/7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; Nguyễn Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Huyện; Lê Ngọc Ly - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Huyện; Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; Lê Văn Khương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Top