Về trang chủ
Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW Tại xã Kim Hoa –Mê Linh

Chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW Tại xã Kim Hoa –Mê Linh

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

25/06/2024 | 09:35

THÔNG BÁO...

THÔNG BÁO...

Về việc Công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 01 năm 2024

26/02/2024 | 09:22

Thông báo!

Thông báo!

UBND xã Kim Hoa phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm

26/02/2024 | 09:19

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mê Linh thông báo việc thu phí sử dụng dịch vụ Mobile Banking!

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mê Linh thông báo việc thu phí sử dụng dịch vụ Mobile Banking!

Thực hiện công văn số 242/NHCS-KTTC ngày 12/01/2024 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc thu phí dịch vụ Mobile Banking. Nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo việc thu phí sử dụng dịch vụ như sau:

24/01/2024 | 15:55

THÔNG BÁO ỨNG DỤNG MỚI TRÊN VBSP SMARTBANKING!

THÔNG BÁO ỨNG DỤNG MỚI TRÊN VBSP SMARTBANKING!

Ngân hàng chính sách xã hội và UBND xã Kim Hoa thông báo

21/12/2023 | 15:35

UBND xã Kim Hoa – NHCSXH huyện Mê Linh triển khai quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

UBND xã Kim Hoa – NHCSXH huyện Mê Linh triển khai quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Căn cứ quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

24/11/2023 | 16:04

THÔNG BÁO!!

THÔNG BÁO!!

Về việc niêm yêt công khai quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin tài nguyên và Môi trường

12/10/2023 | 09:50

UBND XÃ KIM HOA THÔNG BÁO

UBND XÃ KIM HOA THÔNG BÁO

Thông báo Về việc niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

22/09/2023 | 10:26

Top