Về trang chủ
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

22/09/2023 | 10:20

UBND XÃ KIM HOA – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỐ CHO KHÁCH HÀNG

UBND XÃ KIM HOA – NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỐ CHO KHÁCH HÀNG

Thực hiện văn bản số 5814/NHCS-HTQT-TT ngày 25/7/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai chương trình Giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH; nhằm hỗ trợ khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nâng cao kiến thức về sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ tháng 09/2023, Ngân hàng Chính sách xã Hội (NHCSXH) huyện Mê Linh đã triển khai ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách cho khách hàng của NHCSXH.

20/09/2023 | 16:02

UBND xã Kim Hoa tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND xã Kim Hoa tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tập trung triển khai một số chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP

25/08/2023 | 07:41

UBND xã Kim Hoa - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo văn bản số 5217/NHCS-KTTC miễn phí giao dịch và phí duy trì tài khoản Mobile Banking

UBND xã Kim Hoa - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo văn bản số 5217/NHCS-KTTC miễn phí giao dịch và phí duy trì tài khoản Mobile Banking

Thực hiện văn bản số 5217/NHCS-KTTC ngày 30/6/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc miễn phí giao dịch và phí duy trì tài khoản Mobie Banking, nhằm khuyến khích khách hàng mở và sử dụng dịch vụ Mobie Banking.

24/07/2023 | 15:05

UBND xã Kim Hoa thông báo về mức lãi suất cho vay ưu đãi về

UBND xã Kim Hoa thông báo về mức lãi suất cho vay ưu đãi về

nhà ở xã hội năm 2023.

25/05/2023 | 15:56

UBND xã Kim Hoa tăng cường tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

UBND xã Kim Hoa tăng cường tiếp tục triển khai nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tập trung triển khai một số chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP

22/03/2023 | 11:09

THÔNG BÁO!

THÔNG BÁO!

UBND XÃ KIM HOA –NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MOBIL BANKING TỚI KHÁCH HÀNG.

17/02/2023 | 09:04

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phối hợp với UBND xã Kim Hoa

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phối hợp với UBND xã Kim Hoa

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phối hợp với UBND xã Kim Hoa tiếp tục tuyên truyền và rà soát thẩm định cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập

07/09/2022 | 10:03

Công văn Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Công văn Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 858/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

25/04/2022 | 15:17

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng 15/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Tám nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2022.

15/04/2022 | 16:29

Top