Thông tin chỉ đạo điều hành

10/08/2022 | 16:38

Công điện V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày 09/8/2022 UBND huyện Mê Linh ra Công điện Số: 03/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

10/08/2022 | 16:34

Công điện Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2 (bão Mulan)

Ngày 09/8/2022 UBND huyện Mê Linh, Ban chỉ huy PCTT & BCH ra Công điện số 02/CĐ-BCH Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2 (bão Mulan)

27/07/2022 | 19:58

Thông báo V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 1794/UBND-VP V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026

11/07/2022 | 14:48

Chỉ thị Của Ban thường vụ Huyện ủy Về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 01/7/2022 Huyện ủy Mê Linh ra Chỉ thị số 16-CT/HU Về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mê Linh

02/07/2022 | 11:10

Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 01/7/2022 Huyện uỷ Mê Linh ra Nghị Quyết số 13 – NQ/HU Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

02/07/2022 | 11:07

Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 01/7/2022 Huyện uỷ Mê Linh ra Nghị Quyết số 12 – NQ/HU Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Mê Linh

01/07/2022 | 17:46

Thông báo V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 01/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1579/UBND-VP V/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2022 | 14:56

Công điện Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 1

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mê Linh ra Công điện số 01/CĐ-BCH Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 1

23/06/2022 | 15:15

Công văn V/v tăng cường kiểm tra giám sát Công ty cổ phần Đại Lộc Thiên Phúc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn V/v tăng cường kiểm tra giám sát Công ty cổ phần Đại Lộc Thiên Phúc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

07/06/2022 | 10:43

Công văn V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố năm 2023

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1274 V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố năm 2023

Top