Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

02/07/2022 | 11:10

Ngày 01/7/2022 Huyện uỷ Mê Linh ra Nghị Quyết số 13 – NQ/HU Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Xem chi tiết Nghị Quyết 

Top