Quy hoạch - chiến lược phát triển

Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất sau khi rà soát 60 dự án “treo”

Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất sau khi rà soát 60 dự án “treo”

Hà Nội sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất sau khi rà soát 60 dự án “treo”

08/03/2023 | 21:04

Công bố Quyết định về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối  đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng

Công bố Quyết định về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua Bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng

Sáng ngày 21/6, tại hội trường Đảng ủy- UBND xã Thạch Đà, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định và bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Thạch Đà, Tam Đồng, Đại Thịnh cùng đại diện các hộ dân trong khu vực dự án.

21/06/2022 | 17:41

Thực hiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng các tiêu chí để Mê Linh phát triển lên quận

Thực hiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng các tiêu chí để Mê Linh phát triển lên quận

Sáng ngày 16/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI tổ chức hội nghị bàn và cho ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

16/03/2022 | 17:03

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 165/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

09/02/2022 | 11:14

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiện I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiện I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

UBND huyện Mê Linh ra văn bản số 229/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiện I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

07/02/2022 | 09:16

Top