Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiện I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

07/02/2022 | 09:16

UBND huyện Mê Linh ra văn bản số 229/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiện I.7.3 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

                   

Xem chi tiết nội dung văn bản 
Xem nội dung Kế hoạch chi tiết 


 


Xem chi tiết sơ đồ vị trí 
Xem chi tiết bản đồ Quy hoạch
Tải mẫu phiếu Xin ý kiến 

Top