Về trang chủ
KẾ HOẠCH
Phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2021-2025 của trường MN Thạch Đà A

KẾ HOẠCH Phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2021-2025 của trường MN Thạch Đà A

Trường Mầm non Thạch Đà xây dựng kế hoạch Phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2021-2025

28/11/2023 | 14:57

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủvào ngày 31/10/2023.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủvào ngày 31/10/2023.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủvào ngày 31/10/2023.

22/11/2023 | 10:43

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại Thôn 2, xã Thạch Đà

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại Thôn 2, xã Thạch Đà

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại Thôn 2, xã Thạch Đà

10/11/2023 | 10:33

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền dử dụng đất, cấp phép xây dựng, Y tế công, Giáo dục công

10/11/2023 | 09:56

UBND xã Thông báo Niêm yết công khai thủ tục hành chính năm 2023

UBND xã Thông báo Niêm yết công khai thủ tục hành chính năm 2023

Thông báo Niêm yết công khai thủ tục hành chính năm 2023

02/11/2023 | 16:23

UBND xã Thạch Đà
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

UBND xã Thạch Đà Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

02/11/2023 | 15:50

Tín dụng chính sách đến với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Tín dụng chính sách đến với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Tín dụng chính sách đến với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

24/10/2023 | 08:49

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

iếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

18/10/2023 | 14:09

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

IÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

16/10/2023 | 09:36

Tín dụng - chính sách xã hội góp phần quan trọng để Hội Cựu chiến binh xã Thạch Đà hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Hội Vững mạnh toàn diện (VMTD).

Tín dụng - chính sách xã hội góp phần quan trọng để Hội Cựu chiến binh xã Thạch Đà hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Hội Vững mạnh toàn diện (VMTD).

Tín dụng - chính sách xã hội góp phần quan trọng để Hội Cựu chiến binh xã Thạch Đà hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Hội Vững mạnh toàn diện (VMTD).

29/09/2023 | 14:14

Top