Về trang chủ
Hội LHPN xã Tiến Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN xã Tiến Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 02 ngày 19, 20/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tiến Thịnh - huyện Mê Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021- 2026 với sự tham gia của 115 đại biểu, đại diện cho gần 2.000 hội viên phụ nữ trong toàn xã. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Mê Linh chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở.

23/03/2021 | 13:46

Top