Công văn V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố năm 2023

07/06/2022 | 10:43

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1274 V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố năm 2023

Xem chi tiết Công văn 

Top