Công văn V/v Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu và đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022

07/06/2022 | 10:31

Ngày 02/06/2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn số 1251/ UBND-KT V/v Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu và đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022

Xem chi tiết Công văn 

Top