Công văn V/v tăng cường kiểm tra giám sát Công ty cổ phần Đại Lộc Thiên Phúc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

23/06/2022 | 15:15

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra công văn V/v tăng cường kiểm tra giám sát Công ty cổ phần Đại Lộc Thiên Phúc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Xem chi tiết Công văn 

Top