Ảnh: Huyện ủy Mê Linh trao Huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh 2/9/2023

Ngày 29/8/2023, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 178 đảng viên đợt Quốc khánh 2/9. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu cho đảng viên 65 năm tuổi Đảng.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu cho đảng viên 65 năm tuổi Đảng.

Đ/c Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện và đồng chí Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện và đồng chí Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy và đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện trao Huy hiệu cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Top