Quyết định Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

12/05/2022 | 11:20

Ngày 11 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Quyết định số 2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập thuộc huyện năm 2022

Xem chi tiết Quyết định 

Top