Quyết định công bố thủ tục hành chính

Thông báo niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện

Thông báo niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện

Nội dung Thông báo niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện

19/03/2024 | 15:34

Thông báo công khai gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Thông báo công khai gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Nội dung Thông báo công khai gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội

19/03/2024 | 15:29

Thông báo Quyết định Về việc thu hồi đất do UBND xã Văn Khê quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Thông báo Quyết định Về việc thu hồi đất do UBND xã Văn Khê quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Nội dung Thông báo Quyết định Về việc thu hồi đất do UBND xã Văn Khê quản lý để thực hiện dự án: Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

14/03/2024 | 14:40

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Nội dung Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

14/03/2024 | 14:37

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Nội dung thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

13/03/2024 | 15:59

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức; Thi đua, khen thưởngthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức; Thi đua, khen thưởngthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Nội dung Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục TTHC lĩnh vực Công chức, viên chức; Thi đua, khen thưởngthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/03/2024 | 15:57

Công khai danh sách công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh

Công khai danh sách công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh

Nội dung Công khai danh sách công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh

01/03/2024 | 14:02

Thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết

Thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết

Nội dung thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết

29/02/2024 | 15:20

Thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết.

Thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết.

Nội dung thông báo V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết

29/02/2024 | 15:18

Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết

Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết

Nội dung Thông báo về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết

27/02/2024 | 16:32

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao độngThương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao độngThương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Chi tiết Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao độngThương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

16/02/2024 | 10:38

Top