Thông báo Cấp phép cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê Linh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh

22/04/2024 | 15:22

Nội dung Thông báo Cấp phép cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mê Linh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh

Top