Các Ban Hội đồng nhân dân huyện giao ban Quý III/2023 và tọa đàm về “Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”

19/09/2023 | 16:12

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 18/9/2023, tại Hội trường xã Tam Đồng, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) Huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn quý III/2023 và tọa đàm về “Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện; đồng chí Phạm Thành Đô - Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Huyện; các đồng chí Phó Ban, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện; Trưởng, Phó Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn;…

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện giao ban Quý III/2023 và tọa đàm về “Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị giao ban

Trong 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động của các Ban HĐND Huyện, các Ban HĐND xã, thị trấn tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hoạt động có hiệu quả đảm bảo theo Quy chế làm việc. Các Ban của HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND cùng cấp, các đơn vị liên quan phục vụ cho kỳ họp của HĐND (các Ban HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn đã thực hiện thẩm tra gần 100 dự thảo Nghị quyết); thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát các đơn vị trên các lĩnh vực và theo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 (các Ban HĐND huyện đã tổ chức 09 cuộc giám sát, khảo sát; các Ban HĐND xã, thị trấn đã tổ chức 65 cuộc giám sát, khảo sát).

Ngay sau phần giao ban là Hội nghị tọa đàm triển khai "Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân". Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện Phạm Thành Đô đề nghị các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của các Ban của HĐND. Đồng thời lưu ý các đại biểu khi triển khai thực hiện giám sát theo Nghị quyết cần nắm rõ nguyên tắc hoạt động giám sát của HĐND, tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát; việc giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND…

          Tại hội nghị có 08 ý kiến được các đại biểu thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND trong thời gian tới và việc tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được của các Ban HĐND Huyện và HĐND xã, thị trấn trong thời gian qua; đồng chí cũng đề nghị các đại biểu chủ động nghiên cứu để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của năm, từng quý, tháng, bám sát các lĩnh vực phụ trách.

          Đồng thời lưu ý các Ban HĐND Huyện, HĐND xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm. Trong công tác thẩm tra cần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường khảo sát, giám sát của các Ban để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Trong giám sát cần lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc, nhiều người quan tâm giám sát chuyên đề cần bám sát Hướng dẫn tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Phạm Thu Hường

Top