Chi trả trợ cấp xã Hoàng Kim

11/11/2020 | 10:50

Xã Hoàng Kim tiến hành chi trả trợ cấp cho nhân dân

 

 (Cán bộ LĐ TB&XH đang chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng NCC, BTXH,…)

          Ngày 14/12/2020 (thứ Hai), Cán bộ LĐ TB&XH xã Hoàng Kim đã thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng thương binh, bệnh binh,chất độc hóa học, trợ cấp tiền tuất LS, Bà mẹ VN anh hùng, Người Cao tuổi, Bảo trợ xã hội ở cả ba thôn Hoàng Xá, Hoàng Kim và thôn Tây Xá.

          Thời gian cụ thể từ 07h30 phút đến 17h00 phút cùng ngày. Địa điểm tại UBND xã Hoàng Kim. Hoàng H

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các đối tượng, UBND xã đã thông báo tất cả các đối tượng lưu ý mang theo sổ lĩnh tiền và đến đúng thời gian, địa điểm như trên.

 
Top