Công bố và bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong

11/05/2022 | 19:31

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Công ty cổ phần tập đoàn VIDEC tổ chức công bố và bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500 khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong.

photo-1652272193799

Phối cảnh tổng thể khu dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong

Ngày 15/3/2017, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Tiền Phong tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND. Ngày 14/9/2021, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500 dự án tại các ô đất TH-01, TH-02, CX-01, CX-02, CO-01, CCCT – 01, CCCT- 02, CCCT – 03, BT:C, BT:U,BT. Với các chức năng tương ứng: Nhà ở Chung cư, nhà ở biệt thự, đất trường học, đất cây xanh đơn vị ở, đất cây xanh vườn hoa.

Các nội dung điều chỉnh chính như: Hoán đổi vị trí các ô đất: CX-02, TH-02, BT:T, BT:U, CCCT-01 và CO-01 mà vẫn đảm bảo diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo việc khai thác quỹ đất hiệu quả, đảm bảo đáp ứng hài hòa giữa các nhu cầu của nhân dân và chính quyền địa phương. Xác định lại chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với các lô đất có ký hiệu: BT:C, CCCT-01, CCCT-02, CCCT-03, TH-03, TH-02 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực. Điều chỉnh cân đối lại ranh giới các ô đất: CX-01, TH-01.

Xây dựng Khu nhà ở mới hiện đại, đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các chỉ tiêu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành; xác định cơ cấu sử dụng đất hợp lý với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng lô đất phù hợp với Quy hoạch phân khu N3 đã được phê duyệt; đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan môi trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với đặc điểm, điều kiện sống, tạo môi trường sống ổn định cho người dân trong khu vực, phù hợp với quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.

Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tạo diện mạo kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại tại khu vực; rà soát, khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; làm cơ sở để Chủ đầu tư các dự án tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng theo quy định; làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định và Quy chuẩn xây dựng hiện hành./.

Ngọc Tuấn

Top