Công văn V/v tăng cường kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.

05/09/2022 | 17:13

Ngày 29/8/2022 UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 2182/UBND0CAML Công văn V/v tăng cường kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.

Xem chi tiết Thông báo 

Top