Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh

24/11/2022 | 15:50

Sáng ngày 24/11/2022, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ do đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện uỷ Mê Linh về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố. Tiếp và làm việc với Đoàn, đại biểu huyện Mê Linh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Lê Sỹ Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Lê Văn Khương - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc Huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện và Bí thư Đảng ủy một số xã có đông đồng bào công giáo.

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh - Ảnh 2.

Đ/c Lê Sỹ Cường - Uỷ viên Ban Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới trên địa bàn huyện Mê Linh do đồng chí Lê Sỹ Cường - Uỷ viên Ban Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nêu rõ: Trên địa bàn Huyện có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Trong đó, Phật giáo có hơn 2 vạn tín đồ (chiếm 10% dân số) tại 76 ngôi chùa; Công giáo có 4.971 nhân danh (chiếm 2% dân số) tại 10/18 xã, thị trấn với 05 Giáo xứ, 12 Họ giáo, 12 Nhà thờ, 01 Nhà nguyện. Toàn Huyện có 29 đảng viên là tín đồ Công giáo.

Xác định công tác tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, Huyện mở các lớp tập huấn phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo từ Huyện đến cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Đặc biệt là vận động các tín đồ tôn giáo tham gia thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh - Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ban Đoàn kết công giáo Huyện phát biểu tại tham luận buổi làm việc

Trên địa bàn Huyện đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu trong đồng bào Công giáo và người theo đạo Phật như: Mô hình "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu" của Giáo họ Gia Tân, thị trấn Quang Minh; mô hình "Xứ, họ không ma tuý" của Giáo họ Bến Già, xã Kim Hoa, Giáo xứ Trung Xuân, xã Vạn Yên; mô hình "Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung sức xây dựng nông thôn mới" ở Giáo họ Yên Bài, xã Tự Lập; Giáo họ Đại Thịnh, xã Đại Thịnh; mô hình "Tâm sáng hướng thiện" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện,….

Bên cạnh đó, Huyện uỷ, UBND Huyện thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện nhân dịp Lễ Phật đản, Lễ Khai pháp và Hạ pháp khoá An cư kiết hạ và kỷ niệm Ngày Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, cơ sở thờ tự và giáo dân thuộc gia đình chính sách, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Tết Nguyên đán, Lễ Giáng sinh, kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7,..

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW của Bộ chính trị và Thông tri số 14 - TT/TU của Ban thường vụ Thành ủy, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Mê Linh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động tôn giáo đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. UBND Huyện làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo các hoạt động tôn giáo diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Không phát hiện việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18 - CT/TW của Trung ương và Thông tri 14 - TT/TU của Thành ủy như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, chế độ chính sách cho cán bộ cốt cán làm công tác tôn giáo; việc nhân rộng các mô hình trong đồng bào theo đạo Phật và đạo Công giáo của các tổ chức chính trị - xã hội; việc kếp nạp đảng trong đồng bào Công giáo; kết quả thực hiện và những vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo chưa được đề cập trong Chỉ thị 18 - CT/TW và Thông tri 14 - TT/TU,…

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh - Ảnh 4.

Đ/c Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng đoàn khảo sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Mê Linh đạt được trong 5 năm qua. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện tiếp tục triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đặc biệt là các chức sắc, tín đồ tôn giáo để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát lưu ý, Huyện tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội đối với đồng bào theo đạo Phật và đạo Công giáo. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa cấp ủy chính quyền địa phương với các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Hướng dẫn và tạo điều kiện để các tổ chức và tín đồ tôn giáo sinh hoạt ổn định theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo", "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" trong quần chúng tín đồ tôn giáo.

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy khẳng định, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc sẽ được tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công  tác tôn giáo trong tình hình mới; đồng thời làm căn cứ đề xuất giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành uỷ khảo sát công tác tôn giáo tại huyện Mê Linh - Ảnh 5.

Đ/c Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo huyện Mê Linh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát và khẳng định, thời gian tới Huyện sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương và Thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, có chiều sâu để công tác tôn giáo trong tình hình mới đạt được những kết quả cao hơn, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh, xây dựng huyện Mê Linh ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành Thành phố trực thuộc Thủ đô theo định hướng của Bộ Chính trị./.


Nguyễn Tuyền

Top