Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công dân từ các tỉnh phía nam trở về địa phương và các cửa hàng kinh doanh thực hiện việc quét mã QR tại xã Tiến Thịnh và Liên Mạc

26/10/2021 | 09:30

Chiều ngày 25/10, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã tiến hành kiểm tra các hộ gia đình có người nhà từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương và các cửa hàng kinh doanh thực hiện quét mã QR tại xã Tiến Thịnh và Liên Mạc.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công dân xã Tiến Thịnh từ các tỉnh phía Nam về địa phương tự cách ly y tế tại nhà

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến kiểm tra một số hộ gia đình tại xã Tiến Thịnh và Liên Mạc, có người nhà từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Qua kiểm tra, đa số các công dân thuộc diện cách ly đã chấp hành nghiêm các quy định về cách ly tại nhà, có sức khỏe bình thường; đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương phải tuân thủ các biện pháp cách ly y tế và khai báo y tế đầy đủ, thực hiên tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, tiếp tục theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì phải báo ngay với các cơ quan chức năng để theo dõi, hướng dẫn.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn  – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 của người dân bán hàng tại chợ Chiều, xã Liên Mạc
 

Đ/c Hoàng Anh Tuấn  – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực hiện quét mã QR trong phòng chống dịch Covid – 19 của cửa hàng tại chợ Chiều, xã Liên Mạc

Tại chợ Chiều, xã Liên Mạc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn kiểm tra các cửa hàng kinh doanh tại khu vực chợ. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương các cửa hàng kinh doanh đã thực hiện tốt việc quét mã QR đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND xã Liên Mạc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra/ vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng, cửa hàng kinh doanh cần thực hiện nghiêm việc quét mã QR. UBND xã, tổ chức lực lượng công an khu vực phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... trong đó, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể cài đặt mã QR địa điểm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, quét mã QR để kiểm soát tốt người ra/vào, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.    

Hữu Thành                 

Top