Hồ sơ mời thầu đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

25/10/2022 | 15:22

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top