Huyện Mê Linh tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Huyện

25/05/2023 | 16:13

Chiều ngày 24/5/2023, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống điều hành và quản lý văn bản iOffice cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND Huyện; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn; đồng chí Bí thư và cán bộ phụ trách công tác Văn phòng các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện ủy.

Huyện Mê Linh tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Huyện - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

   Tại Hội nghị, các đại biểu được chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Hà Nội phổ biến, giới thiệu các chức năng của hệ thống phần mềm và hướng dẫn các quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử; lập và nộp hồ sơ lưu trữ điện tử... Các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành quy trình văn bản đến, văn bản đi, chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ, thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ, hướng dẫn thay đổi thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành đã bước đầu có những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan của hệ thống chính trị huyện huyện vẫn còn rất chậm; huyện vẫn chưa có một phần mềm dùng chung cho toàn bộ hệ thống chính trị; các cơ quan tham mưu của Huyện ủy vẫn xử lý văn bản giấy là chủ yếu; các hội nghị của Huyện vẫn sử dụng văn bản giấy,...

Để đảm bảo thực hiện tốt ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Huyện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển huyện Mê Linh cơ bản trở thành Huyện thông minh, hiện đại, kết nối mạng lưới đô thị thông minh trong Thành phố; Thường trực Huyện ủy đã chủ động đề xuất với Văn phòng UBND Thành phố và phối hợp với Tập đoàn VNPT để đưa vào khai thác sử dụng phần mềm Hệ thống điều hành và quản lý văn bản iOffice cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của Huyện.

Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, hồ sơ công việc điện tử nhằm thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ. Ngoài các tính năng Văn phòng điện tử, hệ thống tạo ra môi trường tương tác đa chiều như một mạng xã hội nội bộ, hỗ trợ người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng, nhờ đó các vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

photo-1685005721072

Các đồng chí học viên thực hành sử dụng phần mềm Quản lý văn bản tại Hội nghị tập huấn

Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định Thường trực Huyện ủy đã thống nhất quan điểm triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ ngày 01/6/2023. Tuy nhiên, để đảm bảo cho các đơn vị có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo phần mềm đồng chí Bí thư Huyện ủy nhất trí tạo điều kiện trong khoảng thời gian 15 ngày sau Hội nghị tập huấn, Huyện ủy sẽ không nhận văn bản giấy từ các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Huyện (trừ các văn bản MẬT, không được gửi trên môi trường mạng theo quy định).

Đề nghị các các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ được giao thống nhất trên hệ thống phần mềm; sử dụng chữ ký số cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định, đảm bảo 100% văn bản trao đổi trong nội bộ Huyện được thực hiện dưới dạng điện tử trên hệ thống (trừ văn bản MẬT).

Huyện Mê Linh tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Huyện - Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để việc triển khai sử dụng phần mềm được hiệu quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí học viên bố trí thời gian tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận hỏi đáp trực tiếp với chuyên gia về những vấn đề còn chưa rõ, chưa hiểu liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để được giải đáp, hướng dẫn trực tiếp. Để sau buổi tập huấn, các đồng chí học viên có thể khai thác và sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm giao Văn phòng Huyện ủy là cơ quan đầu mối, tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm để kịp thời xử lý, giải quyết. Tạo nhóm Zalo để hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử dụng phần mềm. Đồng thời tham mưu Huyện ủy xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm "Gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng Internet". Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu bổ sung vào Quy chế làm việc của Huyện ủy, Quy định đánh giá cán bộ về các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm trong việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính của Huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ tập đoàn VNPT, công Chuyển đổi số nói chung và việc xây dựng chính quyền điện tử nói riêng trên địa bàn Huyện sẽ thành công, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng phát triển huyện Mê Linh theo hướng thông minh, hiện đại./.


Thùy Phạm

Top