Huyện ủy Mê Linh tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

04/07/2024 | 17:31

Sáng ngày 4/7/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; Nguyễn Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Thanh Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Huyện; Lê Ngọc Ly - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Huyện; Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; Lê Văn Khương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Cùng dự có hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp Thành phố và báo cáo viên cấp Huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức phụ trách Văn hóa và Thông tin, công chức phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Huyện ủy Mê Linh tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW- Ảnh 1.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Theo báo cáo, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/TW số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện ngày càng tăng: Năm 2009 tổng số người dân tham gia BHYT là 108.982 người, đến năm 2024 là 206.418 người. Đến nay toàn huyện có 23 điểm khám chữa bệnh BHYT với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế, y bác sỹ đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT của nhân dân trên địa bàn huyện; số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên giảm dần; số lượt người đến KCB và chi cho KCB BHYT ngày một tăng.

Về thực hiện Nghị quyết số 33-CT/TW, sau 10 năm huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành 4 mục tiêu, 6 nhiệm vụ về văn hóa và 4 giải pháp của Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân. Huyện đã quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác như: Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; y tế, dân số - gia đình; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; công tác giảm nghèo bền vững, phòng chống các tệ nạn xã hội… Đến năm 2023, số "Gia đình văn hóa" đạt 91,87%, "Tổ dân phố văn hóa" đạt 100%, "Thôn văn hóa" đạt 97,9%; trên 42% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Toàn huyện thành lập mới 91 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ (gồm 15 câu lạc bộ cấp xã, 76 câu lạc bộ cấp thôn, tổ dân phố). Hằng năm, toàn huyện tổ chức hơn 100 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Huyện ủy Mê Linh tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW- Ảnh 2.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn Huyện được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn Huyện có 161 di tích (trong đó, 01 di tích được xếp hạng Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, 25 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 57 di tích được xếp hạng cấp Tỉnh, Thành phố; còn lại 78 di tích chưa xếp hạng).

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định, những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn Huyện có sự đóng góp tích cực, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. 

Huyện ủy Mê Linh tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW- Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo cân đối giữa việc thu - chi. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám, điều trị bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế được nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; trong đó phát triển con người là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Vì vậy, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam nói chung, văn hóa và con người Mê Linh nói riêng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và của mỗi người dân. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong Huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung về phát triển văn hóa, con người gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với kinh tế số, xã hội số và công dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết với những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng rằng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Mê Linh trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Huyện, xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng bằng khen 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW./.


Thùy Phạm - Ngọc Tuấn

Top