Mê Linh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

06/09/2022 | 09:42

Chiều ngày 5/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội" (Nghị quyết 15) và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố" (Chỉ thị 15).

Mê Linh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Báo cáo do đồng chí Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; các tổ chức, cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện. 100% xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo, tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể. Nhận thức của cấp ủy về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các tổ chức đảng yếu kém, gắn với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn huyện. Công tác giải quyết đơn thư được chú trọng, chất lượng được nâng lên. Công tác củng cố tổ chức đảng được quan tâm chỉ đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

photo-1662431788936

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo củng cố thành công 4 lượt tổ chức cơ sở đảng, hiện còn 5 đơn vị đang tiến hành củng cố, dự kiến đến cuối năm 2022 đưa ra khỏi diện theo dõi 2-3 đơn vị. Chú trọng giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, phức tạp trên địa bàn. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo giải quyết xong 01 vụ việc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, cơ bản giải quyết xong 01 vụ việc, đang kiến nghị Ban Chỉ đạo của Thành ủy đưa ra khỏi diện theo dõi. Đối với các vụ việc diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của huyện theo dõi đã giải quyết xong 2/10 vụ việc, cơ bản giải quyết xong 4 vụ việc đang đề xuất Ban Chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi. Các vụ việc đang giải quyết chủ yếu vượt thẩm quyền phải xin ý kiến của Thành phố nên thời gian giải quyết kéo dài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tiến hành thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy trong thời gian tới.

Mê Linh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật- Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả huyện Mê Linh đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí đánh giá, Mê Linh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ đảng yếu kém và giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Mê Linh đã sớm hợp nhất 02 Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15; ban hành các Đề án, Kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời đã xác định được những vụ việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết. Kết quả, đã cơ bản giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, góp phần ổn định ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn huyện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, Mê Linh là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, thời gian tới, dự kiến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án, vấn đề môi trường, đất dịch vụ,... sẽ tiếp tục phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định ANTT. Với khối lượng công việc nhiều và tính chất phức tạp, do vậy, các cấp ủy đảng của huyện không được chủ quan, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng thuộc diện củng cố. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chủ động dự báo tình hình và nhận diện sớm tình hình ở từng tổ chức cơ sở đảng. Khi củng cố tổ chức cơ sở đảng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; yếu phần nào thì củng cố phần đó; đồng thời phải phân loại đơn thư, phân tích kỹ về tính chất, mức độ của từng đơn, trên cơ sở đó có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Đồng tình với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Nhật đề nghị, huyện có Đề án, Kế hoạch cụ thể; thường xuyên rà soát, đánh giá thực chất hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, với tinh thần "Phát hiện sớm, triển khai kịp thời, chỉ đạo quyết liệt và đúng quy định của pháp luật". Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cần đặc biệt lưu ý các vấn đề dễ xảy ra tiêu cực, đơn thư như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trưởng, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng,…

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chia sẻ bài học kinh nghiệm tại một số địa phương để Mê Linh cân nhắc, áp dụng như: Thành lập Tổ công tác, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương; Tổ trưởng Tồ công tác chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực, BTV Huyện ủy, tổ chức giao ban, đánh giá công việc hàng tuần,... Những nội dung cần làm trước, thì phải làm ngay; những nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phải trực tiếp vào cuộc; phải bám sát các sở, ngành Thành phố,…

Mê Linh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 4.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu rất thiết thực của đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật, và khẳng định, Huyện ủy sẽ tiếp thu, chỉ đạo thực hiện để đạt hiệu quả tích cực hơn, toàn diện hơn trong thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thông tin với đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và các đại biểu dự Hội nghị về một số vụ việc tồn đọng kéo dài đã được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo chuyển biến tích cực như: công tác giải quyết đất dịch vụ; giải quyết các dự án chậm triển khai; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn ghép cho các hộ dân và tới đây sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết hàng nghìn thửa đất bán trái thẩm quyền,.. Qua đó, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, giảm đơn thư, khiếu kiện và ổn định tình hình ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm trân trọng đề nghị đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ huyện. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn để tạo chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới./.

Nguyễn Tuyền

Top