Mê Linh: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

27/03/2024 | 14:04

Sáng ngày 26/3, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Huyện.

Mê Linh: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia tập huấn có trên 100 đại biểu là thành viên Tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 Huyện; lãnh đạo UBND, các ông, bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn; thành viên các Tổ lấy ý kiến cử tri các xã thuộc diện sáp nhập Liên Mạc, Vạn Yên.

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, huyện Mê Linh có xã Vạn Yên thuộc diện sáp nhập giai đoạn 2023 – 2025.

Căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với 2 xã cụ thể như sau: Hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Yên và xã Liên Mạc thành một đơn vị hành chính mới, có diện tích tự nhiên 11,31 km2, quy mô dân số 23.220 người.

Mê Linh: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 2.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Phùng Minh Chiến hướng dẫn quy trình lấy ý kiến cử tri tại hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phùng Minh Chiến - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mê Linh triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hợp nhất đơn vị hành chính đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Để phục vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Huyện thì việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, xóm của từng đơn vị theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình. Ngày lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 28/3/2024 và hoàn thành việc lấy ý kiến xong trước ngày 30/3/2024.

Thông qua hội nghị tập huấn hôm nay, các phòng, ban ngành liên quan, đặc biệt là Đảng ủy, UBND 2 xã Vạn Yên, Liên Mạc tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời cũng cấp thông tin đầy đủ tới cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia tích cực khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.


Thùy Phạm

Top