Mê Linh: Xếp thứ 13/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính năm 2023

21/02/2024 | 09:05

Chiều 20/2/2024, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2023. Huyện Mê Linh vươn lên xếp thứ 13/30 quận, huyện, thị xã toàn Thành phố (tăng 06 bậc so với năm 2022 và tăng 10 bậc so với năm 2021).

Mê Linh: Xếp thứ 13/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 1.

Huyện Mê Linh xếp thứ 13/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số CCHC năm 2023.

Có được kết quả trên là do huyện Mê Linh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn.

Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC; thành lập Ban Chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số để chỉ đạo các nhiệm vụ về CCHC, chính quyền điện tử, chính quyền số; duy trì giao ban hằng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện và đôn đốc, triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy và UBND huyện.

Công tác thông tin, tuyên truyền, công khai các văn bản, thru tục hành chính (TTHC) được huyện và các xã, thị trấn triển khai đa dạng, phong phú, qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC được kịp thời, hiệu quả.

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng đối với người dân, tổ chức, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian, thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính. Kết quả, trong năm 2023, đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 85 TTHC cấp huyện và 180 TTHC cấp xã.

Mê Linh: Xếp thứ 13/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính năm 2023- Ảnh 2.

Hướng dẫn công dân làm TTHC tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Mê Linh.

UBND huyện tiếp tục duy trì mô hình "NGÀY THỨ BA XANH" (tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của công dân trong thời gian 60 phút), giúp giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC cho công dân.

Cùng với đó, UBND huyện đã lắp đặt 20 máy tra cứu thông tin, 19 máy lấy số tự động, 288 ghế ngồi phục vụ công dân (tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa của 18 xã, thị trấn). Các hồ sơ TTHC được scan, mã hóa trên không gian mạng để phục vụ cho công tác quản lý, tái sử dụng dữ liệu.

Trong năm 2023, 100% TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Huyện và cấp xã đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn; không có hồ sơ quá hạn; không có phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến giải quyết TTHC;…


Tuyền Nguyễn

Top