Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phối hợp với UBND xã Kim Hoa

07/09/2022 | 10:03

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh phối hợp với UBND xã Kim Hoa tiếp tục tuyên truyền và rà soát thẩm định cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập


C:\Users\admin\Desktop\TUYEN TRUYEN KIM HOA\z3402719990227_a4f3fbb988585d8ec40f04ff149b6a51.jpg

Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Sữa xã Kim Hoa – huyện Mê Linh

Ngày 20/8/2022 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, UBND xã Kim Hoa phối hợp cùng NHCSXH huyện Mê Linh thẩm định nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Sữa, địa chỉ: Thôn Phù Trì xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, người đại diện là bà Phạm Thị Bích - Chủ nhóm, lớp Quyết định cho phép thành lập số: 163/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 do UBND xã Kim Hoa cấp, được hoạt động theo Quyết định cho phép hoạt động giáo dục số: 140/QĐ-GDĐT ngày 21/05/2019 do Phòng giáo dục và Đào tạo Mê Linh cấp

Qua thẩm định thấy nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Sữa đủ điều kiện được vay với số vốn 80 triệu đồng theo đúng mức vay quy định để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Sữa đã làm phương án vay vốn đúng theo mẫu tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg và cam kết thực hiện đúng dự án

Kết quả tại xã Kim Hoa – huyện Mê Linh sau 3 tháng triển khai rà soát về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã triển khai cho vay được nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Sữa

Ông Lê Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết trong thời gian qua đã rất quan tâm chỉ đạo triển khai cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tới đây sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát ngay toàn bộ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng tại phương, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NHCSXH HUYỆN MÊ LINH – UBND XÃ KIM HOA

Top