Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2022

22/06/2022 | 16:53

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, UBND huyện Mê Linh ra Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top