Quyết định đình chỉ hoạt động cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hạng mục công trình “căn dịch vụ thương mại 105 nhà A2” Chung cư nhà ở xã hội CT- 08, khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh II

11/01/2023 | 14:17

Ngày 06/1/2023, Công an Huyện Mê Linh ra Quyết định số 06/QĐĐC-CAML đình chỉ hoạt động cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hạng mục công trình “căn dịch vụ thương mại 105 nhà A2” Chung cư nhà ở xã hội CT- 08, khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh II

Xem chi tiết Quyết định 

Top