Quyết định Tạm định chỉ hoạt động

30/11/2022 | 16:23

Thông báo Quyết định Tạm đình chỉ hoạt động cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hạng mục công trình tại chung cư nhà ở xã hội CT-08, khu đô thị Thanh Lâm Đại Thịnh II

Xem chi tiết Quyết định 

Top