Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

27/09/2023 | 15:02

Chi tiết Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

Xem Quyết định chi tiết 

Top