Sắp diễn ra Hội thi sân khấu hóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024

10/05/2024 | 13:52

Ngày 15/5/2024, Huyện ủy Mê Linh sẽ tổ chức Hội thi sân khấu hóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại". Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Sắp diễn ra Hội thi sân khấu hóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024- Ảnh 1.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động trong việc học tập và làm theo Bác, ngày 06/3/2024 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 202-KH/HU về tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Hội thi sân khấu hóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và các Chuyên đề về học tập và làm theo Bác; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phát hiện, nêu gương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,…; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp các địa phương, đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cùng cách thể hiện sáng tạo, hứa hẹn các đơn vị sẽ đã mang đến Hội thi những phần thi chất lượng, ấn tượng. Hội thi sân khấu hóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, học tập và làm theo gương của Người.

Đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia để Hội thi đạt kết quả tốt./.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

Top