Thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Mê Linh

24/08/2022 | 16:09

Sáng ngày 24/8/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh Thành phố Hà Nội do đồng chí Đại tá Bùi Văn Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh Thành phố đã chủ trì buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với huyện Mê Linh.

Thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Mê Linh - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Cùng dự buổi kiểm tra có thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh Thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Thanh Hoài - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh huyện và đại diện lãnh đạo 2 đơn vị kiểm tra thực tế Trường THPT Mê Linh và UBND xã Tiền Phong.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Lưu Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện cho biết: Năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, huyện đã mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 với quân số 1.457 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng an ninh được thường xuyên đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh huyện và các hội nghị chuyên đề của các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và trường học.

Năm 2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh huyện đã tiến hành kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh 6 đơn vị gồm: Tráng Việt, Mê Linh, Kim Hoa, Văn Khê và Trường THPT Tiến Thịnh, THPT Yên Lãng. Qua kiểm tra đánh giá, các đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ quốc phòng an ninh đảm bảo theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi ý kiến để làm sáng tỏ một số kết quả, chỉ tiêu trong thực hiệnnhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh của huyện; đồng thời tiến hành kiểm tra nhận thức các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện, sổ sách công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện, xã Tiền Phong và Trường THPT Mê Linh.

Thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Mê Linh - Ảnh 2.

Đồng chí Đại Tá Bùi Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Bùi Văn Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Mê Linh trong công tác Giáo dục quốc phòng an ninh thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện Mê Linh cần tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12 của Bộ chính trị khóa X, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; giáo dục Luật Giáo dục quốc phòng an ninh và các nghị định số 13, 139 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn về luật giáo dục quốc phòng an ninh và Quy định số 07 của Ban tổ chức trung ương, Chương trình công tác số 09 ngày 17/3/ 20 21 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025.

Đồng chí Bùi Văn Tuấn nhấn mạnh huyện cần thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh các cấp theo đúng chức năng nhiệm vụ; cơ quan thường trực của Hội đồng thì phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Trung tâm chính trị huyện tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát nắm chắc các đối tượng quy định theo đúng hướng dẫn số 90 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương về danh mục và thực hiện nghiêm việc xây dựng xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng theo đúng đối tượng, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đã được duyệt; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên để nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân thông qua hệ thống Đài truyền thanh gắn với các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của các địa phương; Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện tăng cường thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh đối với các cơ sở và thực hiện việc sơ kết, tổng kết đánh giá kịp thời theo đúng quy định.

Thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Mê Linh - Ảnh 3.

Đ/c Trần Thanh Hoài - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

Thay mặt Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh huyện, đồng chí Trần Thanh Hoài - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, góp ý của Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các văn bản liên quan trình Đoàn kiểm tra theo đúng quy định.


Thùy Phạm

Top