Thông báo Điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

22/06/2022 | 16:38

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 UBND huyện Mê Linh, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2022 ra thông báo Số 712/TB-HĐTT Điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top