Thông báo Kết quả điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện Mê Linh năm 2023

06/02/2024 | 08:49

Nội dung Thông báo Kết quả điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện Mê Linh năm 2023

Top