Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/05/2022 | 09:08

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Mê Linh, Trung tâm phát triển quỹ đất ra thông báo số 222 về việc đăng tải kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top