Thông báo Kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Giáo dục huyện Mê Linh năm 2022

31/01/2023 | 10:08

Ngày 27/01/2023 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 142/TB-UBND Kết quả tuyển dụng và việc hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức Giáo dục huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 
Xem Mẫu sơ yếu lý lịch 

Top