Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 5)

16/05/2024 | 10:27

Nội dung Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội (đợt 5)

Top