Thông báo niêm yết công khai Danh mục TTHCđược thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của Thanh tra thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện

15/05/2024 | 15:15

Nội dung Thông báo niêm yết công khai Danh mục TTHCđược thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của Thanh tra thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện

Top