Thông báo V/v tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu…) thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

30/11/2022 | 17:50

Chi tiết Thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu…) thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Xem chi tiết Thông báo 

Top