Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

07/04/2022 | 16:45

Ngày 06 tháng 4 năm 2022 Huyện Ủy Mê Linh ra thông báo Số 593 –TB/HU Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Xem chi tiết Thông báo 

Top