Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

30/09/2022 | 01:00

Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thời gian: Từ 14h00 ngày 30/9/2022 (thứ 6) 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy - HĐND -UBND huyện Mê Linh 


Top