Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện

31/05/2022 | 16:46

Sáng ngày 31/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo". Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Hưng- Phó Chủ nhiệm cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

10 năm qua, bám sát Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và các Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Thành phố; hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Nội dung, chương trình huấn luyện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; bảo đảm 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp.

Công tác quản lý, điều hành huấn luyện, phù hợp và khoa học theo phương châm: đối với lực lượng thường trực: "cơ bản - thiết thực - vững chắc", đối với lực lượng dân quân tự vệ "cơ bản - thiết thực - chất lượng", đối với lực lượng dự bị động viên "cơ bản – thiết thực – hiệu quả" sát với chức năng, nhiệm vụ, sát với phương án chiến đấu trên từng địa bàn, phù hợp với biên chế, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở... góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 2.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Trọng Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện điều hành phần thảo luận

Trong 10 năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ các cấp bảo đảm đúng đủ thành phần, nội dung, chương trình, quân số tham gia, với 4.481 đồng chí; Huấn luyện tại chức cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp với 408 lượt người tham gia; Huấn luyện theo mô hình cụm xã, thị trấn, với 5.830 người; Huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng, với quân số: 11.000; Huấn luyện dân quân tự vệ tại chỗ với quân số 16.888 người. Qua đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75%-85 % đạt khá, giỏi trở lên; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ các cấp; tổ chức kết nạp dân quân năm thứ nhất với 20-25% quân số, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Việc sắp xếp dân quân tự vệ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 theo biên chế, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Đã phối hợp với các đơn vị nhận nguồn, các địa phương hàng năm tiến hành phúc tra, rà soát lực lượng dự bị động viên; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên với 3.755 đồng chí theo đúng thời gian, chỉ tiêu trên giao.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập sát với tình hình địa bàn. Trong 10 năm, đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai thành công 02 cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện (năm 2016 và năm 2021) bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Ban Chỉ đạo Diễn tập Thành phố và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao, được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ với 40 lượt.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị bảo đảm kịp thời và hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp giáo dục chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và nhiệm vụ của LLVT huyện, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, kịp thời tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương.

Hội nghị tập trung thảo luận và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp, ý thức tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 3.

Đ/c Vũ Đình Hưng - Phó Chủ nhiệm cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đình Hưng - Phó Chủ nhiệm cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện biểu dương những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Đảng ủy Quân sự huyện; đồng thời đề nghị cấp uỷ, LLVT huyện tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm cơ chế quản lý, huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo; chú trọng đổi mới nội dụng, phương pháp huấn luyện, đưa công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào huấn luyện...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 4.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Chủ nhiệm cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô và đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện khẳng định: Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm phi chính trị hóa LLVT. Trước tình hình đó, đòi hỏi LLVT huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, rèn luyện kỷ luật, nền nếp chính quy; gắn huấn luyện với nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao; nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"....

Tại hội nghị, UBND huyện Mê Linh đã khen thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân; Ban Chỉ huy quân sự huyện khen thưởng cho 3 tập thể  và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 5.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện trao giấy khen cho các tập thể

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện - Ảnh 6.

Đ/c Thượng tá Lưu Anh Đức – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trao giấy khen cho các cá nhânNguyễn Tuyền, Ngọc Tuấn

Top