Xã Vạn Yên: Thực hiện đơn giản hóa một số thủ tục hành chính

27/07/2022 | 16:42

Ngày 27/7/2022, UBND xã Vạn Yên đã ban hành Thông báo số 68/TB-UBND về đơn giản hóa TTHC năm 2022 trên địa bàn xã Vạn Yên

Theo nội dung Thông báo, 10 thủ tục hành chính sẽ thực hiên đơn giản hóa tại xã Vạn Yên, giảm thời gian giải quyết từ 02-3 ngày, cụ thể: Nội dung chi tiết 

Top