Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tiến Thắng về việc thực hiện Chương trình 06

03/04/2022 | 22:20

Ngày 02/4/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Hoàng Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Tiến Thắng về việc thực hiện Chương trình số 06 của Huyên ủy; Quy định số 55 của Bộ Chính trị và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

photo-1648999172871

Đ/c Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Đảng ủy xã Tiến Thắng báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06- CTr/HU ngày 28/12/2020 của Huyện ủy về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020- 2025"; Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2019 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" và Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Những điều đảng viên không được làm".

Tiếp đó, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận đề nghị Đảng ủy xã Tiến Thắng làm rõ thêm một số nội dung liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình của Huyện ủy và các Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy xã Tiến Thắng và cá nhân đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy, Quy định số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời yêu cầu, tổ chức Đảng và từng cá nhân cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thường xuyên và liên tục. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm,…

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy xã Tiến Thắng và cá nhân đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 8/4/2022.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy xã Tiến Thịnh và Chi bộ THPT Tự Lập, nghe báo cáo kết quả tự kiểm tra./.


Nguyễn Tuyền

Top