Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Đình Hồng: Xây dựng xã Kim Hoa trở thành đô thị mới, là điểm sáng của huyện Mê Linh

28/05/2020 | 17:00

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Kim Hoa tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội có 135 đại biểu chính thức, đại diện cho 424 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Hoa nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng bộ xã Kim Hoa hiện có 13 chi bộ với 424 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đoàn kết, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể: Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/ năm  (vượt 15 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Nông nghiệp đạt nhiều thành tựu đáng  khích lệ, đã hình thành vùng trồng hoa đào chuyên canh với diện tích 100ha và vùng trồng cây ăn quả có diện tích 50ha, cho thu nhập cao.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đến năm 2019, toàn xã không còn hộ nghèo, số hộ giàu chiếm 72% (vượt 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Công tác xây dựng nông thôn mới nhận được sự chung sức của đông đảo người dân. Đã vận động nhân dân đóng góp hơn 600 triệu đồng, 500 ngày công chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; vận động xã hội hóa được 6,9 tỷ đồng xây dựng các công trình tâm linh. Năm 2016, xã Kim Hoa đã được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi theo hướng xanh, sạch, văn minh. 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ được thực hiện tốt. Tỷ lệ người quá cố hỏa táng đạt 72%. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trưởng, phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả. Quốc  phòng – an ninh được tăng cường. Cải cách hành chính, tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đưc, lối sống của đội ngũ của cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, tích cực, sát cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã thành lập 4 chi bộ,  kết nạp 52 quân chúng ưu tú vào Đảng.

 Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; quyết tâm xây dựng xã Kim Hoa phát triển nhanh, bền vững”;  Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, hướng khắc phục, và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020- 2025.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Hoa

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy liệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Hoa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế. Những năm gần đây, Kim Hoa trở thành vùng trồng hoa đào có tiếng của huyện Mê Linh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ vui mừng chứng kiến sự cần cù, chịu khó kết hợp với tài hoa của người nông dân nơi đây, đã tạo ra nhiều sản phẩm đào thế được thị trường ưa chuộng, sánh cùng làng đào Nhật Tân, không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ, mà còn mang lại thu nhập cao, làm thay đổi cuộc sống của người dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn, lãnh đạo xã Kim Hoa nhiệm kỳ mới phải thật sự có tâm, có tầm, cầu thị, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân; năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; có giải pháp đột phá đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện.  

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền  và Nhân dân xã Kim Hoa sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng xã Kim Hoa trở thành đô thị mới trong thời gian tới, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; trở thành điểm sáng của huyện Mê Linh.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Hoa nhiệm kỳ 2020- 2025

100% đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Hoa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc nhóm lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể; 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, quyết tâm đưa xã Kim Hoa phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Kim Hoa sớm trở thành đô thị trong tương lai.  

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Hoa nhiệm kỳ 2020- 2025

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Kim Hoa nhiệm kỳ 2020- 2025;  bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Khắc Trung trúng cử chức danh Bí Đảng ủy xã Kim Hoa, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

Nguyễn Tuyền

Top