Giữ trọn niềm tin với Đảng kính yêu

01/02/2024 | 17:41

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 94 tuổi, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, cùng với cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Mê Linh nguyện đoàn kết một lòng, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Giữ trọn niềm tin với Đảng kính yêu- Ảnh 1.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã quyết định thống nhất ba tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc.

Tại Hội nghị, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành những thắng lợi vĩ đại.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền nam ngày 30/4/1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những trang sử vàng chói lọi mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh.

Gắn bó máu thịt với Nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là vì dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, Đảng ta đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của Nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cơ sở những sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của Nhân dân và trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đạt những thành tựu to lớn. Sau gần 40 năm đổi mới, với bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định chân lý không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong quá trình đó, nhiều bài học quý báu được đúc rút và tích lũy đã hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của Đảng.

Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng, chúng ta biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Những năm qua, đồng hành cùng những mùa xuân của đất nước, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ huyện Mê Linh đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, lập nên nhiều thành tựu đáng tự hào. Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy được tiềm năng lao động, sức sáng tạo, trí tuệ của Nhân dân thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Mê Linh có 68 tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy với hơn 9.200 đảng viên sinh hoạt tại 291 Chi bộ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang trong đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân trong Huyện đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2023, Đảng bộ huyện Mê Linh tiếp tục được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xếp loại hoàn thàn xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Thành phố giao. Huyện đã triển khai nhiều nhiệm vụ mới, việc khó như: Lập đồ án quy hoạch vùng huyện Mê Linh tích hợp vào quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội; giải quyết đất dịch vụ; đôn đốc, kiến nghị Thành phố thu hồi các dự án chậm triển khai; khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe miễn phí cho 85% dân số; giải tỏa vi phạm đất đai tồn tại nhiều năm; bàn giao mốc giới công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước;... Những thành quả đó có được nhờ sự phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị toàn Huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Đảng bộ Huyện tiếp tục lãnh đạo Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tập trung thực hiện hiệu quả năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 24-CT/TU về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội"; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Huyện 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vững niềm tin theo Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu giành thắng lợi mới trên nhiều lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, xây dựng Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 94 tuổi, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, cùng với cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Mê Linh nguyện đoàn kết một lòng, phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

*Ông Nguyễn Vĩnh Phú - Đảng viên 50 năm tuổi Đảng, Chi bộ TDP số 2, TT Chi Đông:

Giữ trọn niềm tin với Đảng kính yêu- Ảnh 2.

Cách đây 50 năm, sau rất nhiều nỗ lực phấn đấu, dưới sự dìu dắt, rèn luyện của đơn vị, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi còn nhớ như in thời khắc vinh quang đứng dưới Đảng kỳ giơ cánh tay xin thề: Nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Suốt chặng đường 50 năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời thề thiêng liêng đó, trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự cố gắng của tôi đã được Đảng, Quân đội và Nhân dân ghi nhận, tôi đã được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất vinh dự, tự hào được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng, của Nhân dân. Xin được bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, cảm ơn cấp ủy Đảng, Chính quyền, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư đã thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi làm tròn nhiệm vụ. Tôi xin hứa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu; gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt và các hoạt động xã hội, làm tấm gương cho con cháu noi theo. Tích cực động viên giáo dục gia đình chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xay dựng quê hương Chi Đông, huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp.

*Ông Nguyễn Công Huân - Thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc:

Giữ trọn niềm tin với Đảng kính yêu- Ảnh 3.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhờ đó nhiều vùng nông thôn đã thay đổi, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống người dân được nâng cao. Tại xã Liên Mạc, nhờ chủ trương, nghị quyết của Đảng, quê tôi đã được quan tâm đầu tư rất nhiều, đường bê tông rộng rãi, không chỉ ở khu dân cư mà còn trải dài đến các đầu ruộng; trường học, nhà văn hóa, đình, chùa khang trang; điện sáng vào tận thôn, xóm, khu dân cư. Vinh dự cho Liên Mạc chúng tôi là xã đầu tiên của huyện Mê Linh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, công nhận nông thôn mới nâng cao năm 2022, và cũng là xã đầu tiên được huyện Mê Linh đề nghị thành phố Hà Nội công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Là người dân, tôi rất vui mừng, phấn khởi, tự hào vì quê hương đổi mới từng ngày. Thời gian tới, tôi mong Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều cơ chế, chính sách tập trung hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn hơn nữa để nông thôn ngày càng hiện đại, đời sống người nông dân ngày càng được nâng cao.

*Chị Trần Thị Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Hoa:

Giữ trọn niềm tin với Đảng kính yêu- Ảnh 4.

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: "Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ Nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp". Tôi nguyện giữ vững niềm tin sắt son, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng, phấn đấu là một đảng viên gương mẫu; đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Là cán bộ đoàn cơ sở, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng thì lại càng phải cố gắng nhiều hơn để trưởng thành và đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Đảng. Thời gian tới, tôi cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã sẽ tổ chức nhiều hơn các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong lao động, học tập, phấn đấu vươn lên để lập thân, khởi nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.


PV Thanh Tuyền thực hiện

Top